Events and Webinars

Next SealPath Events and Webinars

Next SealPath Webinars

Le violazioni dei dati? GDPR? Scopri come Sealpath può aiutarti a essere compliant.

La maggior parte di noi usa documenti contenenti dati sensibili o riservati, ma non possiamo controllare ciò che accade agli stessi, una volta condivisi con gli altri.

Questo webinar di Sealpath ti aiuterà a capire come adottare le misure idonee previste dal GDPR al fine di – Evitare i data breaches

– Rendere sicuri i trasferimenti attraverso la crittografia

– Monitorare costantemente accessi ed operazioni su dati e documenti

– Evitare sanzioni fino a 20 milioni di euro Vuoi saperne di più? Di seguito troverai le informazioni di dettaglio

Quando: 21 Febbraio ore 10:30 CET     Durata: 45 minuti.

Registrati a: webinar@sealpath.com  

WEBINAR – Information Rights Management Intro & GDPR                               

Webinár je určený všetkým záujemcom, ktorí úspešne implementovali, alebo plánujú implementovať DLP riešenia a reagovať tak z technologického hľadiska na požiadavky GDPR. IRM (Information Rights Management) je koncept, ktorý umožňuje vyšší level kontroly nad správou, pohybom a zabezpečením dokumentov v organizácii a hlavne mimo nej. Na webinári si predstavíme jedno z mála riešení, ktoré sa aktívne IRM venuje, pozrieme sa na to, prečo je ho vhodné implementovať spoločne s DLP riešením od Forcepointu a vysvetlíme si, ktoré jednotlivé body GDPR umožní tento systém reflektovať.

Termín webinára:

piatok, 26. január 2018 od 10:00 do 11:00 hod.

Webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

Prístup na webinár: https://global.gotomeeting.com/join/384078629 

Tešíme sa na vašu účasť. 

Chcesz zapobiec wyciekowi wrażliwych danych? Zobacz jak Sealpath pomaga w uzyskaniu zgodności z wymaganiami GDPR.

Większość z nas na co dzień ma do czynienia z dokumentami, które zawierają poufne informacje. Tracimy jednak nad nimi kontrolę już w momencie udostępnienia innej osobie.

Ta prezentacja pomoże Ci zrozumieć jak we właściwy sposób dostosować technologię do wymogów GDPR w zakresie:

– Zabezpieczenia przed wyciekiem danych

– Bezpiecznego szyfrowanego transferu danych

– Kontroli danych i dokumentów w biegu

– Uniknięcia kar w wysokości nawet 20 mln euro

Jeżeli chcesz się więcej na ten temat dowiedzieć, zarejestruj się na nasze seminarium. Szczegóły poniżej:

Kiedy: 7 Listopada o 10:00 CET 

Czas trwania: 30 minut

Język: polski

Rejestracja na adres: Webinar@sealpath.com